dijous, 27 d’octubre de 2011

Army units II – Unitats de l'exèrcit II.

The 2nd Line Infantry Regiment. El 2on. Regiment d'Infanteria de Línia.

The second Regiment of Line Infantry is made up by the standard number of six companies, one of them of grenadiers and the other five being fusileer companies. The grenadiers company can converge with other unit's grenadiers for special cases such as storming enemy fortifications or spearhead a charge into enemy lines. In such a case, the officers commanding the converged unit are to be the senior ones.

The regiment was first created as the City of Barcelona regiment back in the War for Independence, being one of the oldest units in the army. Although having been officially renamed as the 2nd Line Infantry Regiment, the unit is still referred at, officiously, by its old name, as is costumary in the army of Catalàunia. Its deployment and recruitment are like other units' being based in defferent places around the country and alternating its deployment periodically with that of other units. Its red uniform colour is the same as in its foundation times, having changed facings to a buff colour instead of yellow. The cut of the uniforms follow the Catalan standard which is modelled very closely on the British patterns.

As every other infantry unit in the Catalan army, the 2nd Line Infantry Regiment is one battalion strong. There is a provision for a second battalion, of identical composition, to be formed only in the coming of war and then only by the specific consent and mandate of the Generalitat government. Its members would then be coming straight from standard recruitment.

You can see the uniform and colours below.

El segon Regiment d'Infanteria està format pel nombre estàndard de sis companyies, una d'elles de granaders i les altres cinc de fusellers. La companyia de granaders pot reunir-se amb granaders d'altres unitats per a casos especials, com ara l'assalt a les fortificacions enemigues o actuar com a punta de llança d'una càrrega contra les línies enemigues. En qualsevol cas, els oficials al comandament de la unitat reunida seran els de major senioritat.

El regiment va ser creat com el regiment de la ciutat de Barcelona durant la Guerra d'Independència, sent una de les unitats més antigues en l'exèrcit. Malgrat haver estat oficialment rebatejat com el 2on Regiment d'Infanteria de Línia, la unitat encara es coneix, oficiosament, pel seu antic nom, com és de costum a l'exèrcit de Catalàunia. El seu desplegament i reclutament són com a les altres unitats i se situa a llocs diferents a tot el país, alternant-se periòdicament el seu desplegament amb el d'altres unitats. El color vermell del seu uniforme és el mateix que el de la seva fundació, havent canviat des de llavors el color de la divisa a un ocre de pell d'ant en comptes del groc inicial. El tall dels uniformes segueix l'estàndard català que es va inspirar molt fidelment en els models britànics.

Com totes les unitats d'infanteria en l'exèrcit català, el
2on Regiment d'Infanteria de Línia és del tamany d'un batalló. Hi ha una disposició per al reclutament d'un segon batalló, d'idèntica composició, que es formaria només en cas d'arribada de la guerra i només pel consentiment específic i el mandat del govern de la Generalitat. Els seus membres vindrien directament del reclutament estàndard.

Podeu veure l'uniforme i les banderes a sota.


For information about flags please refer to this post/Per a informació sobre banderes si us plau dirigiu-vos a aquesta entrada: On army banners and standards - De les banderes i estendards de l'exèrcit.

Uniforms made with templates from the most excellent site of Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; the crowns both royal and laurel are taken from designs in that site too.

Els uniformes han estat fets amb plantilles del molt excel·lent site de Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; les corones, tant la reial com la de llorer, són preses de dissenys al mateix site.


2 comentaris:

 1. Even more obviously aligned with Great Britain than any Hanoverian regiment :)
  Will look great on the table top.

  ResponElimina
 2. :D
  Curiously the red uniform was the original back in the WSS, but with yellow facings. You could say that the regiment so closely followed the British trend as to even change its facings (a little) to buff.
  I agree it looks promising.

  ResponElimina