diumenge, 25 de desembre de 2011

Merry Christmas - Bon Nadal!

Merry Christmas everybody, both in Imagi-Nations and "real" world!


Bon Nadal a tothom, tant al món de les Imagi-Nacions com al "real"!

dimarts, 20 de desembre de 2011

An update - Una actualització.

Light Infantry and Cavalry uniforms have been added; you can see them (and comment if you so wish) in the uniforms page, link to the page above, under the blog's head, or , for your convenience, here.

Uniformes per a la Infanteria Lleugera i la Cavalleria han estat afegits; els podeu veure (i comentar si així ho desitgeu) a la pàgina d'uniformes, enllaç a la pàgina a sobre, dessota la capçalera del blog, o, per a la vostra comoditat, ací.

dilluns, 19 de desembre de 2011

New ordinance on flags and uniforms– Nova Ordenança sobre banderes i uniformes.

It has come to public attention that after lengthy (rest) study and deliberation, a specially appointed commission has issued a new ordinance on flags and uniforms for the Army of Catalàunia. This has been done to further characterise the army and both to standardize uniformity and reduce its costs.

Instead of the old colourful variation of uniforms, facings and small clothes which was characteristic of the times of the War for Independence and immediately later conflicts, the Army will now dress in red or grey uniforms and small clothes, with varied facings , except for the light infantry which will be clad in brown uniforms and small clothes.

Flags have been standardized too so now, while the Colonel's Colours stand the same, the Regimental Colours will be in facing colour background with the national devices and the regimental number, no other devices at all. Light Infantry Regimentals will have the national devices over a facing coloured cross, all over a black background.

You can see the resulting flags and uniforms in their corresponding page, although the update for each unit will be posted in this main page for your convenience.

Ha arribat a l'atenció del públic què, després d'un llarg (descans) estudi i deliberació, una comissió especialment designada ha emès una nova ordenança sobre les banderes i uniformes per a l'exèrcit de Catalàunia. Això s'ha fet per tal de caracteritzar millor l'exèrcit i per estandarditzar la uniformitat i reduir els seus costos.

En comptes de la vella variació de colors dels uniformes, els vius i la roba que era característica dels temps de la Guerra de la Independència i els conflictes immediatament posteriors, l'exèrcit ara es vestirà amb uniformes i robes de color vermell o gris, amb els vius variats, a excepció de la infanteria lleugera que serà vestida amb uniformes i robes marrons.

Les banderes s'han normalitzat també, així que ara, mentre la bandera Coronela es manté igual, les regimentals tindran el viu corresponent com a color de fons, amb els escuts nacionals i el nombre de la unitat i sense altres elements. Els Regiments d'Infanteria Lleugera tindran una creu del color del viu sota els escuts nacionals, tot sobre un fons negre. 

Podeu veure les banderes i uniformes resultants a les seves pàgines corresponents, encara que les actualitzacions per a cada unitat seran posades a aquesta pàgina principal per a la vostra comoditat.