dimarts, 25 d’octubre de 2011

About Imagi-Nations – Sobre les Imagi-Nacions.

Let me make a very little introduction to Imagi-Nations.

Imagi-Nations are, plain and simple, imaginary nations. The idea is to develop an alternative version of a real nation, or a brand new nation, with a real history based or adapted background; settled in a real world location, or one not so real but plausible enough, references to real people would mix with imaginary characters.

The origins of this concept lay in the miniature collecting and gaming world. After collecting and playing scores of historical armies, some owners started readying fictional units to play along their historical counterparts. From there to build new countries it is just a little step. And so new nations and interesting characters are born from the fertile minds of people around the world...

Deixeu-me fer una molt petita introducció a les Imagi-Nacions.

Les Imagi-Nacions són, ras i curt, nacions imaginàries. La idea és desenvolupar una versió alternativa d'una nació real, o una nació completament nova, amb un rerefons basat o adaptat a la història real; situades a un lloc del món real, o un de no tant real però prou plausible, les referències a gent real es barregen amb personatges imaginaris.

Els orígens d'aquest concepte específic són al món del col·leccionisme i joc de miniatures. Després de col·leccionar i jugar munts d'exèrcits històrics, alguns propietaris començaren a preparar unitats fictícies per a jugar al costat de les seves contrapartides històriques. D'aquí a construir nous països hi ha només una petita passa. I així noves nacions i personatges interessants neixen de les fèrtils ments de persones arreu del món...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada